Gebedsgroep

Eénmaal per drie weken komt op vrijdag een aantal ouders samen om als gebedsgroep met elkaar te bidden voor school. De bijeenkomst (van 8.30-9.30 uur) wordt geopend met het lezen van een gedeelte uit de Bijbel waarna gebeden wordt voor zaken die aangedragen zijn door de school en voor dingen waarvan men persoonlijk weet dat ze gaande zijn. De data worden vermeld via Social Schools, iedere ouder is hierbij van harte welkom.