Het onderwijs

Het onderwijs wordt gegeven in jaargroepen. De groepen zijn verdeeld in een onderbouw (groep 1 t/m 4) en een bovenbouw (groep 5 t/m 8).   De leerstof vanaf groep 3 wordt leeftijdsgebonden aangeboden aan de hele groep tegelijk. Omdat niet elk kind in hetzelfde tempo met dezelfde belangstelling en op hetzelfde niveau de vastgestelde leerstof zich eigen kan maken, houden we rekening met ontwikkelingsverschillen, bijvoorbeeld door het werken met niveaugroepen bij bepaalde vakgebieden, zoals Taal en Rekenen. Bij de indeling van de groepen spelen de volgende gegevens een rol: de leeftijd van de leerling en het bereikte ontwikkelingsniveau. Binnen ons jaarklassensysteem kan het dus voorkomen dat een leerling in een hoger, dan wel in een lager leerjaar geplaatst is dan de andere leerlingen van dezelfde leeftijd. Leerlingen die extra hulp nodig hebben, helpen we door extra hulp van de eigen leerkracht bij de desbetreffende leerstofonderdelen te geven.

Voor de meer begaafde leerling is een aanvullend aanbod, zowel binnen als buiten de groep.