Activiteiten

Kerstviering
Jaarlijks worden er twee Kerstvieringen georganiseerd. De kerstfeestviering voor de kleuters vindt plaats met de ouders ’s avonds in De Hoeksteen. De groepen 3 tot en met 8 vieren het Kerstfeest door middel van een bijeenkomst in de Brugkerk. Ouders, grootouders en andere belangstellenden zijn daarbij van harte welkom.

Sing-in
Een aantal keer per jaar houden we met de kinderen een korte bijeenkomst, een zogenaamde sing-in. Rond een thema zingen we enkele psalmen en liederen. Bij een aantal sing-ins zijn ook ouders van harte welkom.

Maandopening
Maandelijks wordt er een gezamenlijke opening georganiseerd voor de kinderen. De leerkrachten leiden afwisselend deze bijeenkomsten en bereiden deze met hun groep voor. De groepen 7 en 8 houden hun maandopening op de locatie Mauritslaan.

Talentmoment
Een aantal keer per jaar organiseren we het talentmoment. Tijdens die momenten kunnen de kinderen diverse workshops volgen waarbij hun creatieve talent gestimuleerd wordt. Hiermee willen we de kinderen nieuwsgierig maken naar hun mogelijkheden en hen uitdagen nieuwe talenten van zichzelf te ontdekken. Deze momenten worden mogelijk gemaakt door de hulp van ouders en grootouders. We doen dit op een projectmatige, groepoverstijgende manier waarbij het onderwijs in de creatieve vakken een impuls krijgt.

Kinderboekenweek
Rond de (christelijke) kinderboekenweken zijn we extra veel bezig met (voor)lezen. Deze weken sluiten we af met een boekenmarkt waar de kinderen hun eigen boeken mogen verkopen en op zoek kunnen naar nieuwe boeken. 

Project
Eens in de twee of drie jaar organiseren we een project. Dit kan een grote actie zijn waarvan de opbrengst deels voor een goed doel en deels voor de school bestemd is. Het kan ook zijn dat alle klassen rond een thema werken en dat dit thema door de vakken heen terug komt. Zo’n project kan worden afgesloten met een kijkmoment.

Koningsdag
Traditiegetrouw vieren we op een morgen kort voor 27 april Koningsdag. We doen dan mee met de koningsspelen. Hierbij staat sport en spel centraal. Aan het begin van de dag zingen we enkele liederen en hijsen we de vlag. 

Amerikaanse maaltijd
Aan het begin van het schooljaar houden we een Amerikaanse maaltijd. Leuk om op deze manier elkaar weer te ontmoeten na een lange vakantie. 

Sportactiviteiten
Onze school doet ieder jaar mee aan diverse toernooien. We denken aan basketbal, korfbal, voetbal, zwemmen, dammen, badminton enz. Vanuit school krijgen de leerlingen en ouders steeds van tevoren informatie over de toernooien, met de mogelijkheid zich op te geven.

Schooljudo
Al enkele jaren volgen de kinderen op school een aantal lessen judo. Deze schooljudolessen worden verzorgd in samenwerking met de gemeente Waddinxveen en club Den Edel. Tijdens deze lessen leren de kinderen om te gaan met de waarden respect, vertrouwen, weerbaarheid, samenwerken en discipline. Op deze wijze wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan het pedagogisch klimaat in de klas en aan de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen.