Activiteiten

Vieringen christelijke feestdagen
Jaarlijks vieren we de christelijke feestdagen op school. Deze vieren we in de klas, met de hele school of met ouders erbij. Per jaar wisselen we welk feest we op welke manier vieren.

Sing-in
Een aantal keer per jaar houden we met de kinderen een korte bijeenkomst, een zogenaamde sing-in. Rond een thema zingen we enkele psalmen en liederen. Bij een aantal sing-ins zijn ook ouders van harte welkom.

Maandopening
Maandelijks wordt er een gezamenlijke opening georganiseerd voor de kinderen. De leerkrachten leiden afwisselend deze bijeenkomsten en bereiden deze met hun groep voor. We houden de maandopeningen in 2 groepen. De groepen 1 tot en met 4 doet dit met elkaar en zo ook de groepen 5 tot en met 8. 

Kinderboekenweek
Rond de (christelijke) kinderboekenweken zijn we extra veel bezig met (voor)lezen. Deze weken sluiten we af met een boekenmarkt waar de kinderen hun eigen boeken mogen verkopen en op zoek kunnen naar nieuwe boeken. 

Project
Eens in de twee of drie jaar organiseren we een project. Dit kan een grote actie zijn waarvan de opbrengst deels voor een goed doel en deels voor de school bestemd is. Het kan ook zijn dat alle klassen rond een thema werken en dat dit thema door de vakken heen terug komt. Zo’n project kan worden afgesloten met een kijkmoment.

Koningsdag
Traditiegetrouw vieren we op een morgen kort voor 27 april Koningsdag. We doen dan mee met de koningsspelen. Hierbij staat sport en spel centraal. Aan het begin van de dag zingen we enkele liederen en hijsen we de vlag. 

Amerikaanse maaltijd
Aan het begin van het schooljaar houden we een Amerikaanse maaltijd. Leuk om op deze manier elkaar weer te ontmoeten na een lange vakantie. 

Sportactiviteiten
Onze school doet ieder jaar mee aan diverse toernooien. We denken aan basketbal, korfbal, voetbal, zwemmen, dammen, badminton enz. Vanuit school krijgen de leerlingen en ouders steeds van tevoren informatie over de toernooien, met de mogelijkheid zich op te geven.

Schooljudo
Al enkele jaren volgen de kinderen op school een aantal lessen judo. Deze schooljudolessen worden verzorgd in samenwerking met de gemeente Waddinxveen en club Den Edel. Tijdens deze lessen leren de kinderen om te gaan met de waarden respect, vertrouwen, weerbaarheid, samenwerken en discipline. Op deze wijze wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan het pedagogisch klimaat in de klas en aan de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen.