Rehobothschool
Waddinxveen

Christelijk onderwijs dichtbij,
open en betrokken.

Home lezen rehobothschool

Visie

Christelijk basisonderwijs dichtbij. Door vanuit Gods Woord en Zijn liefde te leven, ontdekken kinderen dat ze van waarde zijn. Vanuit dit perspectief stellen we ons open naar mensen om ons heen. We bereiden leerlingen voor op een plek midden in de maatschappij door samen te spelen, te leren en in een veilige omgeving hun talenten te ontwikkelen.

Samen met ouders, leerkrachten, ondersteuners en bestuur spannen we ons in om elke groep veilig te laten ontwikkelen. Nooit alleen, altijd samen.

Kernwaarden

Veelzijdigheid icoon Rehobothschool

Veelzijdigheid

Verantwoordelijkheid icoon Rehobothschool

Verantwoordelijkheid

Veiligheid icoon Rehobothschool

Veiligheid

Betrokkenheid icoon Rehobothschool

Betrokkenheid

Achtergrond patroon Rehobothschool

Onderbouw

De leerlingen van de groepen 1 en 2 starten de dag in een kring met hun eigen verhalen, de jaarkalender en Bijbelse geschiedenis. Zang, rijmpjes en beweging zijn belangrijk leervormen.

Middenbouw

De groepen 3 t/m 5 starten elke dag met een leeskwartier, gevolgd door een dagopening met Bijbelse geschiedenis, gebed en zang.

Bovenbouw

Een stilleeskwartier en de dagelijkse Bijbellessen vormen voor de groepen 6 t/m 8 de start van de schooldag. Daarna wordt aan diverse kernvakken gewerkt, zowel zelfstandig als in groepsverband.

Bestuur

Gespreid leiderschap betekent werken vanuit ieders talent, kennis en ervaring.

Home voetbal rehobothschool

Aanmelden?

De Rehobothschool is een christelijke school. Gods liefde staat centraal. Dat heeft gevolgen voor ons onderwijs en de manier waarop wij met elkaar omgaan. Wederzijds vertrouwen en weten waar we als school voor staan, is de sleutel tot een goede schoolkeuze voor uw kind. Een bezoek aan onze school is de beste manier om een goed beeld te krijgen van onze school.

Maak een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Kanjertraining

De Kanjertraining betreft het aanleren van sociale vaardigheden en het bevorderen van onderling vertrouwen.

De vijf Kanjerregels zorgen voor een positief klassenklimaat en rust in de school. Niet alleen leerlingen en leerkrachten, maar ook ouders spelen een belangrijke rol.

Schooltuin en schoolpein

Aan de voorkant van de Rehobothschool ligt het schoolplein voor de groepen 3 t/m 8. Aan de achterzijde van de corridor ligt het plein voor groep 1 en 2. Er is op beide pleinen veel groen aanwezig. Een bijzondere pedagogische functie is weggelegd voor het proces van de natuur in onze leertuin. 

Cultuuronderwijs

Bij de jongste leerlingen sluiten activiteiten aan bij hun nabije belevingswereld. Hoe ouder de leerlingen worden, hoe breder deze wereld en de voorbereiding op de maatschappij wordt. We onderwijzen volgens de Kanjerregels en onze eigen kernwaarden.

Opvang

De Rehobothschool heeft goed contact met peuterspeelzalen in de omgeving en werkt nauw samen met de Christelijke Kinderopvangorganisatie IJgenweis. Een tussendeur maakt veilig en makkelijk heen en weer bewegen tussen de school en IJgenweis mogelijk. 

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Lees meer

Sluiten