Gebouw hero rehobothschool
Gebouw schoolplein rehobothschool

Gebouw

Schoolpleinen

Rondom de school zijn twee schoolpleinen gesitueerd. Aan de voorkant van de school is een plein voor de groepen 3 t/m 8. Op dit plein spelen de kinderen voor schooltijd en in de pauze. Na schooltijd gebruiken kinderen uit de buurt en kinderen van de BSO dit plein veelvuldig. 

Het plein is voorzien van verschillende toestellen waarop ze klimmen en klauteren of kunstjes doen. Ook bestaat het uit verschillende ondergronden, zoals tegels, kunstgras en zand. Er is een pannaveld om te voetballen of tafeltennissen. Zo is er voor ieder wat wils.

Aan de achterkant van de corridor is een plein voor de kleuters. Dit plein is voor de veiligheid volledig afgesloten. Het plein is voorzien van een grote zandbak en diverse speeltoestellen. Het is voor de kleuters altijd weer een feest als de zandback met mooi weer opengaat. Verder blijft er genoeg ruimte over om lekker te fietsen of steppen.

Kwaliteit

Ons schoolgebouw is onlangs geheel gerenoveerd. Het gebouw heeft hierdoor een lichte en moderne uitstraling gekregen. Het gebouw bestaat eigenlijk uit twee gebouwen die met elkaar verbonden worden door een corridor met veel glas. 

Aan de ene kant bevinden zich de lokalen voor de groepen 1 t/m 4 en aan de andere kant zijn de lokalen van de groepen 5 t/m 8 gesitueerd. Naast deze groepslokalen hebben we ook nog een lokaal beschikbaar voor techniek en handvaardigheid en een speellokaal voor de gymlessen van de kleutergroepen. 

In beide gebouwen is een ruime hal waar leerwerkplekken zijn gerealiseerd. De kinderen werken hier samen aan een opdracht, of krijgen hier extra instructie en begeleiding. Deze begeleiding en instructie kan ook plaatsvinden in één van de extra ruimtes waar in alle rust gewerkt kan worden met bijvoorbeeld een onderwijsassistent. 

De hal gebruiken we daarnaast bij de samenkomsten zoals de maandopening, voorstellingen en de afscheidsavond van groep 8.

Schooltuin

Beide pleinen zijn voorzien van veel groen en dit groen maakt deel uit van de speelbeleving van de kinderen. Op het kleuterplein is een deel van het plein gereserveerd voor de leertuin. In dit stukje tuin kunnen kinderen uit alle groepen ervaring opdoen met hoe de natuur groeit. Het proces van iets planten, het water geven en het verzorgen tot bloei of vruchtvorming, kan hier goed gevolgd worden.

Afvalvrije school

Prullenbakken – gescheiden afvalinzameling – schoonmaken rondom gebouw 

Op school vinden we het belangrijk om goed met de aarde en schepping om te gaan. We zijn daarom bewust bezig met het thema duurzaamheid. Om dit concreet en tastbaar te maken voor de leerlingen hebben we in de school verschillende afvalbakken. We leren de kinderen van jongs af aan hun afval te scheiden. Als de kinderen net op school zijn horen we ze regelmatig aan elkaar vragen: “In welke bak moet deze?” en dan helpen ze elkaar om het in de goede bak te doen. Daarna weten ze zelf hoe gescheiden afvalinzameling werkt. 

Regelmatig verwijdert een groepje kinderen afval op en rond het schoolplein. We hebben op school afvalgrijpers om afval hygiënisch van de grond te rapen. Sommige leerlingen zijn zo enthousiast dat ze zelf om een grijper komen vragen om zo in hun pauze afval op te ruimen. Jong geleerd is oud gedaan!

Als laatste beperken we het gebruik van plastic en is er voor pauzemomenten herbruikbaar serviesgoed. Wegwerpmateriaal dat herbruikbaar is, zetten we zoveel mogelijk in als knutsel- of spelmateriaal.