School hero rehobothschool

De Rehobothschool

Onderwijs in een gerenoveerd schoolgebouw met twee grote schoolpleinen.

Kernopdracht

Voor onze vereniging is de Bijbel als Woord van God de belangrijkste leidraad bij onderwijs en opvoeding. Onze opvoeding is gericht op de liefde van God door Zijn Zoon Jezus Christus en heeft invloed op de liefde voor elkaar en voor de schepping. 

Onze kernwaarden zijn: Veelzijdigheid, Verantwoordelijkheid, Veiligheid en Betrokkenheid

School knutselen rehobothschool
School gebouw rehobothschool

Gebouw 

Op het levendige schoolplein van onze school staat kwaliteit centraal. Met een prachtige schooltuin stimuleren we duurzaamheid en verbinding met de natuur. Als afvalvrije school streven we naar een schone en gezonde omgeving.

Kanjertraining

Als school maken wij gebruik van de Kanjertraining. Dit is een lesmethode voor goed burgerschap en het aanleren van sociale vaardigheden. Alle leerkrachten hebben de cursus Kanjertraining gevolgd en zijn gecertificeerd in het geven van Kanjerlessen. 

Opvang

De BSO, TSO en peuterspeelzaal vormen een waardevol onderdeel van het onderwijssysteem voor kinderen. BSO biedt vrijetijdsactiviteiten na school, TSO verzorgt de lunchpauze en peuterspeelzaal bereidt de kleintjes voor op de kleuterschool.

School opvang rehobothschool
School bestuur rehobothschool

Bestuur

Het bestuur van de school, de vereniging en het toezichthoudend bestuur spelen een essentiële rol bij het leiden en sturen van de organisatie. Samen vormen zij de drijvende kracht achter het beleid en de strategieën die de richting van de school bepalen.

Schooltijden

Op dit moment maken we gebruik van een schooltijdenmodel met een middagpauze. 

Dag Ochtend Middag

Groep 1

Groep 2 t/m 8

Groep 1 t/m 4

Groep 5 t/m 8

Maandag

08.30-12.00 uur

08.30-12.00 uur

13.15-15.30 uur

13.15-15.30 uur

Dinsdag

08.30-12.00 uur

08.30-12.00 uur

13.15-15.30 uur

13.15-15.30 uur

Woensdag

vrij

08.30-12.30 uur

vrij

vrij

Donderdag

08.30-12.00 uur

08.30-12.00 uur

13.15-15.30 uur

13.15-15.30 uur

Vrijdag

08.30-12.00 uur

08.30-12.00 uur

vrij

13.15-15.30 uur

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Lees meer

Sluiten