Opvang hero rehobothschool

Opvang

BSO

Binnen ons schoolgebouw is ook de BSO IJgenweis ondergebracht. Deze heeft voor ouders een eigen ingang, maar er is ook een tussendeur. Deze tussendeur biedt niet alleen de mogelijkheid tot onderling contact tussen de Rehobothschool en de BSO, maar realiseert ook een veilige route naar de klassen. 

’s Morgens komen de medewerkers van de BSO de kleuters afgeven bij de juf. Aan het einde van de schooldag worden de allerjongsten op tijd uit de klas gehaald. Zij gaan dan onder toezicht naar de BSO. 

De oudere kinderen mogen zelfstandig via de tussendeur naar de BSO. En natuurlijk maken we gezamenlijk gebruik van ons fijne schoolplein.

TSO

Tussen de middag is er van 12.00 tot 13.15 uur pauze. Gedurende deze pauze is er geen TSO en de meeste kinderen gaan naar huis om te eten. 

Mocht u als ouders willen dat uw kind tussen de middag op school blijft, dan regelt u zelf via de site www.overblijvenmetedith.nl opvang. Er wordt een kleine vergoeding per keer gerekend.

Home lezen rehobothschool
Opvang peuterspeelzaal rehobothschool

Peuterspeelzaal

Wij hebben veel positieve ervaringen met de overdracht vanuit de diverse peuterspeelzalen in de omgeving. We krijgen als ouders hiervoor toestemming geven algemene informatie over de ontwikkeling van nieuwe leerlingen. Vaak is deze informatie aangevuld met een observatie of uitdraai uit het registratiesysteem. Dankzij deze voorschoolse informatie kunnen we de ontwikkeling van onze leerlingen goed volgen.

De Christelijke Kinderopvang IJgenweis bevindt zich inpandig en dat heeft voordelen! Zo is er regelmatig spontaan contact. Waar nodig wordt de ontwikkeling van een leerling mondeling toegelicht en dit zorgt voor een betrokken en warme overdracht. 

Daarnaast is ook gekeken hoe de overgang van de IJgenweis naar de instroomgroep soepel kan verlopen. De verwachtingen over en weer zijn helder. Diverse vaardigheden zoals knippen et cetera zijn op elkaar afgestemd. De samenwerking met IJgenweis zorgt dan ook voor een goede doorgaande lijn.

Leeravontuur cta rehobothschool

Word deel van ons leeravontuur

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Lees meer

Sluiten