Voorschoolse en naschoolse opvang

IJgenweis
Al enige tijd werken onze beide scholen samen met Chr. Kinderopvang IJgenweis. 

Buitenschoolse opvang (BSO) is opvang voor kinderen voor- en na schooltijd, op vrije studie dagen en in de vakantie. Chr. KOV IJgenweis biedt buitenschoolse opvang aan in ons eigen schoolgebouw. De pedagogisch medewerkers bieden een divers aanbod van activiteiten zowel binnen als buiten. Heeft u interesse in buitenschoolse opvang of wilt u meer informatie? Mail dan naar bso@kovijgenweis.nl.

Naast buitenschoolse opvang biedt Chr. KOV IJgenweis ook ochtenden peuteropvang voor kinderen in de leeftijd van 2 jaar en drie maanden tot 4 jaar. De pedagogisch medewerkers bieden kinderen uitdaging aan door middel van verschillende activiteiten die de sociaal- emotionele, motorische- en taalontwikkeling stimuleren. Kinderen leren samen spelen met leeftijdsgenootjes en worden spelenderwijs voorbereid op de basisschool.  Heeft u interesse in peuteropvang of wilt u langskomen voor een rondleiding en meer informatie? Mail dan naar peuteropvang@kovijgenweis.nl.

Chr. Kinderopvang IJgenweis werkt vanuit Christelijke normen en waarden. Voor meer informatie over de organisatie en werkwijze verwijzen we u graag door naar de website www.kovijgenweis.nl.


Onze vereniging heeft ook een samenwerking met:
Quadrant Kindercentra

Naast de bovengenoemde voorzieningen voor buitenschoolse opvang is er ook de mogelijkheid voor opvang door een gastouder. Hiervoor werken wij samen met Passie-4-Kids, een gastouderbureau dat is opgezet door één van onze ouders. Neemt u bij interesse in gastouderopvang contact op via onderstaande gegevens:
Passie-4-Kids, Corriëtte van Zijl, tel: 06-27093732 of via info@passie4kids.com .
 

Tussenschoolse opvang (overblijven)

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag  is er gelegenheid voor uw kinderen om over te blijven. De leerlingen die op school eten zullen om 12 uur onder leiding van hun eigen leerkracht eten. 
Om 12.15 zullen de leerlingen naar buiten gaan waar een aantal ouders de pleinwacht verzorgen. De overblijvers dienen zich te houden aan de opgestelde regels. Bij mooi weer spelen de kinderen buiten. De overblijfouder houdt toezicht tot 13.00 uur. Daarna wordt het toezicht overgenomen door leerkrachten.

De kosten voor het overblijven worden achteraf automatisch geïncasseerd via het digitale platform “overblijven met Edith” www.overblijvenmetedith.nl. Via deze website kunt u zich ook aanmelden. De kosten voor het overblijven zijn € 1,25 per keer. De overblijfvergoeding is per kind. Van dit geld krijgen de ouders die overblijven een vergoeding. Ook wordt het geld gebruikt voor spelmateriaal voor de overblijvende kinderen. 

We stellen het op prijs als u, wanneer uw kind gebruik maakt van het overblijven, zelf ook assisteert bij de pleinwacht. U kunt zich aanmelden als overblijfouder bij Fenneke Bregman of Hanneke Fris.  Zij zijn de contactpersonen voor het overblijven. Ze zijn bereikbaar via telefoon (tel: 06-46530270) of email  overblijfrehoboth@nhswaddinxveen.nl