Voorschoolse en naschoolse opvang

IJgenweis
Al enige tijd werken onze beide scholen samen met Chr. Kinderopvang IJgenweis. Op de Bethelschool is een BSO en peuteropvang gerealiseerd. In 2020 hebben we de intentie uitgesproken om met beide scholen de samenwerking aan te gaan met Chr. Kinderopvang IJgenweis. 
Wanneer ons nieuwe schoolgebouw medio 2021 klaar is, hoopt Chr. Kinderopvang IJgenweis een locatie voor buitenschoolse opvang te gaan openen in onze school!  In deze speciaal ingerichte BSO-ruimte kunnen de kinderen van de Rehobothschool opgevangen worden zonder dat hier nog vervoer voor nodig is in de vorm van een taxi en/of bakfiets. De kinderen hebben dan buitenschoolse opvang in hun eigen, vertrouwde school. 

Met deze samenwerking zetten we een belangrijke stap op weg naar een brede school. Een goede voor- en naschoolse opvang waarbij we vanuit gezamenlijke Christelijke normen en waarden kunnen samenwerken, geeft een heldere pedagogische lijn voor onze kinderen in hun jonge jaren. 
Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met Chr. Kinderopvang IJgenweis via info@kdvijgenweis.nl


Onze vereniging heeft ook een samenwerking met:
-    Quadrant Kindercentra www.quadrantkindercentra.nl. 
-    Christelijke BSO Zie uit! Verdere informatie kunt u vinden op www.zieuit.nl  of via 06-30849079.

Naast de bovengenoemde voorzieningen voor buitenschoolse opvang is er ook de mogelijkheid voor opvang door een gastouder. Hiervoor werken wij samen met Passie-4-Kids, een gastouderbureau dat is opgezet door één van onze ouders. Neemt u bij interesse in gastouderopvang contact met haar op via onderstaande gegevens:
Passie-4-Kids, Phébe Hogebrug, tel: 06-40626255 of via info@passie4kids.com .
 

Tussenschoolse opvang (overblijven)

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag  is er gelegenheid voor uw kinderen om over te blijven. De leerlingen die op school eten zullen om 12 uur onder leiding van hun eigen leerkracht eten. 
Om 12.15 zullen de leerlingen naar buiten gaan waar een aantal ouders de pleinwacht verzorgen. De overblijvers dienen zich te houden aan de opgestelde regels. Bij mooi weer spelen de kinderen buiten. De overblijfouder houdt toezicht tot 13.00 uur. Daarna wordt het toezicht overgenomen door leerkrachten.

De kosten voor het overblijven worden achteraf automatisch geïncasseerd via het digitale platform “overblijven met Edith” www.overblijvenmetedith.nl. Via deze website kunt u zich ook aanmelden. De kosten voor het overblijven zijn € 1,25 per keer. De overblijfvergoeding is per kind. Van dit geld krijgen de ouders die overblijven een vergoeding. Ook wordt het geld gebruikt voor spelmateriaal voor de overblijvende kinderen. 

We stellen het op prijs als u, wanneer uw kind gebruik maakt van het overblijven, zelf ook assisteert bij de pleinwacht. U kunt zich aanmelden als overblijfouder bij Heleen Flier en Fenneke Bregman.  Zij zijn de contactpersonen voor het overblijven. Ze zijn bereikbaar via telefoon (tel: 06-46530270) of email  overblijfrehoboth@nhswaddinxveen.nl