Voorschoolse en naschoolse opvang

Sinds enkele jaren zijn alle scholen verplicht kinderen opvang te bieden tussen 7.30 uur en 18.30 uur.
Onze vereniging heeft daarom een samenwerking met:

  • Quadrant Kindercentra www.quadrantkindercentra.nl.
  • Christelijke BSO Zie uit! Verdere informatie kunt u vinden op www.zieuit.nl  of via 06-30849079.
  • Christelijke KDV IJgenweis. Deze BSO is gevestigd in de Bethelschool, Heggewinde 22a. Op de website van IJgenweis is hierover meer informatie te vinden: www.kdvijgenweis.nl  of tel: 0182-637985

Naast de bovengenoemde voorzieningen voor buitenschoolse opvang is er ook de mogelijkheid voor opvang door een gastouder. Hiervoor werken wij samen met Passie-4-Kids, een gastouderbureau dat is opgezet door één van onze ouders. Neemt u bij interesse in gastouderopvang contact met haar op via onderstaande gegevens:

Passie-4-Kids, Phébe Hogebrug, tel: 06-40626255 of viainfo@passie4kids.com.

Tussenschoolse opvang (overblijven)

Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag is er gelegenheid voor uw kinderen om over te blijven. Een aantal ouders verzorgen het overblijven. De overblijvers dienen zich te houden aan de opgestelde regels. De maaltijd wordt begonnen met gebed en afgesloten met het lezen van een gedeelte uit de kinderbijbel en een dankgebed. Bij mooi weer spelen de kinderen buiten. De overblijfmoeder houdt toezicht van 12.00 uur tot 13.00 uur. Daarna wordt het toezicht overgenomen door de leerkracht.

De registratie en facturering van de overblijf  wordt uitbesteed aan ‘Overblijven met Edith’, een online systeem voor de tussenschoolse opvang.U kunt als ouder/verzorger de overblijfmomenten van uw kind eenvoudig en flexibel bepalen, 24 uur per dag en 7 dagen per week. U kunt iedere dag tot 10.00 uur uw kind aan-of afmelden voor het overblijven van die dag. Dit kan eenvoudig via de tablet, smartphone of vaste computer op www.overblijvenmetedith.nl
 
U betaalt maandelijks achteraf voor de afgenomen overblijfmomenten, ná ontvangst van een gespecificeerde factuur. De betaling gaat per automatische incasso direct aan de overblijfadministratie van Rehobothschool Waddinxveen. Deze betaling zal plaatsvinden rond de 25ste van de daaropvolgende maand. Het bedrag per overblijfmoment is door de school vastgesteld op €1,25 per overblijfmoment.
 

Heleen Flier (tel: 06 - 25015215, overblijfrehoboth@nhswaddinxveen.nl) is contactpersoon voor het overblijven. We vinden het prettig als u, wanneer uw kind gebruik maakt van het overblijven, zelf ook eens per week assisteert bij het overblijven. U kunt zich bij Heleen Flier aanmelden als overblijfmoeder.