Corona informatie

De school is open voor onderwijs.
Om dit op een verantwoorde manier te kunnen doen hebben we enkele maatregelen genomen. 
Daarbij hebben we vooral gekeken naar wat er vanuit het ministerie van Onderwijs is aangegeven, wat wettelijk verplicht is, wat geadviseerd wordt en wat noodzakelijk is. Daarbij is ook rekening gehouden met de mogelijkheden die er zijn binnen de school.

RIVM richtlijnen m.b.t. ziekmelding

De school past de RIVM-adviezen en richtlijnen die gelden voor het onderwijs toe.
Gebruik de beslisboom om te zien of uw kind naar school mag. 

Voor meer informatie vanuit het RIVM klik hier