Privacy 

 

Om goed onderwijs te verzorgen verwerkt de school persoonsgegevens van haar leerlingen. Op de Rehobothschool wordt zorgvuldig met deze gegevens omgegaan. De persoonsgegevens van uw kind worden alleen gebruikt voor organisatorische, onderwijskundige en pedagogische doeleinden. De gegevens worden beveiligd opgeslagen en de toegang daartoe is beperkt. In het privacyreglement van de schoolvereniging zijn hierover nadere regels vastgelegd.

Voor enkele specifieke verwerkingen hebben wij uw schriftelijke toestemming nodig. U kunt deze toestemming aan ons verstrekken door onze privacyverklaring te ondertekenen. De toestemming wordt gevraagd voor de inschrijvingsduur van uw kind. U kunt een eenmaal gegeven toestemming op ieder gewenst moment wijzigen en/of intrekken. Vanaf het moment dat u uw toestemming intrekt zal de Rehobothschool stoppen met de hiervoor genoemde verwerkingen.