Verlofregeling

Recht op buitengewoon verlof bestaat in gevallen van huwelijksjubilea ed. Dit kunt u aanvragen bij de directie via het onderstaande aanvraagformulier. De redenen waarvoor verlof wordt verstrekt zijn vastgelegd in het verzuimprotocol van de gemeente Waddinxveen. U kunt het verzuimprotocol inzien door op het logo van de gemeente rechts van dit bericht te klikken. 

Een verzoek om vakantieverlof, buiten de vastgestelde vakantieweken, wordt zelden toegestaan. Alleen als ouders via een werkgeversverklaring kunnen aantonen dat het voor hen onmogelijk is tijdens alle overige vakantieweken weg te gaan is dit verlof mogelijk. Het moet dan daarnaast gaan om de enige vakantie die in dat cursusjaar genoten wordt. De verlofaanvraag hiervoor moet minimaal 6 weken van tevoren worden ingediend.  

Het komt verder wel eens voor, dat ouders vóór een vakantie één of een halve dag eerder willen vertrekken. Wij gunnen het een ieder van harte, maar de schoolinspectie verbiedt ons om de vakantie om deze reden te verlengen. Nadrukkelijk geven we u door, dat de schoolleiding, op straffe van boete, verplicht is ongeoorloofd verzuim door te geven aan de leerplichtambtenaar van de gemeente. 

Aanvraagformulier buitengewoon verlof