Team en ouders

We vinden het heel belangrijk om als team met de ouders samen te werken aan de opvoeding van onze kinderen. We hebben zeer betrokken ouders, die de school steunen op allerlei manieren. Dit komt tot uitdrukking in de vele ouders die vrijwilligerswerk voor de school doen als leesmoeder/vader, mr-lid, lid van de oudercommissie, lid van de gebedsgroep, spelletjesmoeder enzovoorts! Dit is ook erg belangrijk en we zijn dankbaar voor de vele hulp die we krijgen. De school is immers niet van het personeel, maar uiteindelijk is de school er van en voor de kinderen en hun ouders. We stellen grote ouderbetrokkenheid dan ook zeer op prijs!