Externe contacten

Schoolarts en logopedie
GGD Hollands Midden - Jeugdgezondheidszorg
Thorbeckelaan 5
2805 CA Gouda
Tel: 088-3083200

Inspectie van onderwijs
Inspectie van het Onderwijs, team Primair Onderwijs
Postbus 501
2700 AM Zoetermeer
Tel: 079-3513700

Schoolbegeleidingsdienst
OnderwijsAdvies
Antwerpseweg 2 
2803 PB Gouda
Tel: 0182-556556
Postadres: Postbus 2188, 2800 BH Gouda

Driestar Educatief
Postbus 368
2800 AJ Gouda
Tel: 0182-699804