December 2020

 

November 2020

In de afgelopen tijd zijn de voorbereidingen geweest voor de start van de bouw. Een deel van het schoolplein is ingericht voor de aannemer. 
Om hier ruimte voor te maken moesten 2 speeltoestellen plaats maken. 
Nu zien we elke dag de bouwketen staan en de bouwvakkers lopen. Ze zijn al druk met het slopen van gedeeltes van het gebouw. 

Oktober 2020

Op maandag 12 oktober zijn de handtekeningen gezet onder de bouwovereenkomst. 
De directeur, toezichthouders en de aannemer hebben de overeenkomst getekend. 
Hiermee kan echt een start gemaakt worden met de verbouwing! 
De eerste werkzaamheden zijn aan het schoolplein om ruimte te maken voor een bouwplaatsinrichting. 
Deze komt op het achterste gedeelte van ons schoolplein. De aanrijroute voor het bouwverkeer zal ook zijn via de Dreef. 
Hierdoor zal er zo min mogelijk hinder zijn voor de kinderen en de ouders. 

 

Na lang wachten en veel overleggen zijn er weer grote stappen genomen in het bouwproces. 
We hebben de sleutel gekregen van 'Sperwerhoek 6'. Nu we de sleutel hebben kan er begonnen worden met het renoveren.
Renoveren kunnen we niet zelf, daarom zijn we op zoek gegaan naar een bedrijf dat dit op een goede en veilige manier kan gaan doen. 
Met dit bedrijf zijn ook afspraken gemaakt en de bouwovereenkomst is getekend! 

Nu al deze stappen gezet zijn kunnen we op korte termijn beginnen met de renovatie. 

Juli 2020

Juni 2020

Mei 2020

Er komen steeds nieuwe aanmeldingen bij, de school groeit! En ja, de Rehobothschool heeft ruimte voor iedereen. Hier hoor ook een grotere ´nieuwe´ school bij! 

Na veel overleg en aanvragen hebben we toezeggingen gekregen om het huidige gebouw en het oude gebouw van de Dick Brunaschool te renoveren en aan elkaar te koppelen tot een nieuwe Rehobothschool. Hier is al veel werk voor verzet en er wacht nog veel. Er is een bouwcommissie in school, die bestaat uit verschillende collega´s van de onder- en de bovenbouw. Zij zijn heel nauw betrokken bij het hele project. Zij maken samen met de architect en alle andere instellingen en organisaties die erbij betrokken zijn keuzes, stellen kritische vragen etc. De opties en mogelijkheden worden steeds aan het team voorgelegd en samen wordt er gekozen. Zo is het hele team betrokken en is de draagkracht groot.  

Inmiddels hebt u wellicht gezien dat het gebouw van de Dick Brunaschool leeg staat. Helaas kan de overdracht van het gebouw nog niet plaatsvinden vanwege de afwikkeling van een aantal punten. We verwachten dat dit voor de zomervakantie toch een feit is. De aanbesteding van het bouwproject is inmiddels gestart. De planning van de bouw en renovatie is opnieuw wat verschoven naar achteren. Toch hopen we medio september te starten met de verbouwing van het gedeelte van de Dick Brunaschool.

We vinden het belangrijk dat de kinderen betrokken worden bij de renovatie. Er wordt gevraagd naar hun gedachtes en ideeën over de inrichting van de school of bijvoorbeeld het schoolplein. Dit wordt verweven in verschillende vakken. Samen gaan we voor de nieuwe school! 

Van tijd tot tijd gaan we, samen met leerlingen, de vorderingen van de (ver)bouw(ing) op een (originele) manier volgen. Deze updates kunt u hier volgen. Zodat u steeds op de hoogte blijft. Kijkt u mee?