Logo

Kinderen zijn op de Rehobothschool erg belangrijk. Dit komt ook tot uitdrukking in het logo, waarin een jongetje en een meisje te zien zijn.

De naam van de school verwijst naar het uitgangspunt van de school: het woord van God. In het logo is de identiteit van de school terug te vinden.

In Genesis wordt geschreven over Izak. Hij heeft een put gegraven en noemde deze put 'Rehoboth'. Rehoboth betekent 'de Heere heeft ruimte gemaakt'. Deze ruimte wordt uitgebeeld door de lichtblauwe lijn. Deze lijn maakt als het ware een wijds gebaar, hier wordt ruimte mee uitgebeeld. 
De lijn is lichtblauw: deze kleur verwijst naar het water dat uit de bron opwelde.

"Toen brak hij vandaar op en groef een andere put en daarover kregen zij geen onenigheid. Daarom gaf hij hem de naam Rehoboth, want, zei hij, nu heeft de HEERE ruimte voor ons gemaakt en zullen wij vruchtbaar zijn in dit land."

Wilt u dit Bijbelverhaal eens nalezen? Het is te vinden in Genesis 26:22.