Schoolondersteuningsprofiel

Onze school is aangesloten bij het samenwerkingsverband voor passend onderwijs 'Berseba'. 

In samenwerking met Berseba is het schoolondersteuningsprofiel  opgesteld.  Hierin wordt beschreven welke zorg op onze school geboden kan worden.