Onderwijskundig jaarverslag

Jaarlijks wordt in het onderwijskundig jaarverslag beschreven hoe de resultaten van het onderwijs zijn geweest. Het onderwijskundig jaarverslag komt zo snel mogelijk ter inzage op de website.