Corona informatie

Vanaf 16 december 2020 zal de school gesloten zijn voor onderwijs. 
De school zal ervoor zorgen dat de leerlingen vanaf 4 januari thuis aan het werk kunnen. 

Noodopvang

De eerste taak van leerkrachten is om onderwijs te geven. Om die reden vragen wij u terughoudend te zijn met het aanvragen van noodopvang. Wij begrijpen dat thuiswerken en de opvang van uw kind(eren) geen ideale situatie is, maar wij zijn genoodzaakt om van u te vragen eerst uw eigen mogelijkheden te benutten. Wanneer één van de ouders in een sector werkt waar het strikt noodzakelijk is om te werken en u kunt geen opvang organiseren voor uw kind(eren), zijn wij als school verplicht om opvang te organiseren.

In onderstaande link van de Rijksoverheid kunt u vinden welke beroepsgroepen er onder de vitale sector vallen:
Overzicht cruciale beroepen tijdens lockdown | Coronavirus COVID-19 | Rijksoverheid.nl

Bij opgave vragen wij de volgende gegevens van u:
1. Naam van uw kind(eren)
2. Groep(en) van uw kind(eren)
3. De sector(en) waarin u en uw partner werkzaam zijn.
4. Voor welke dag of dagdelen u opvang aanvraagt.
Uw opgave kunt u mailen naar: opvang@nhswaddinxveen.nl

U kunt ervoor kiezen om uw kind een dagdeel naar de opvang te brengen, geeft u dit dan ook aan in de mail. Let op: de schooltijden worden aangehouden. Wij verwachten uw kind om 08:30u op het kleuterplein, om 15:30u wordt uw kind hier ook weer gebracht. Komt uw kind alleen ’s morgens naar school of ’s middags naar school, ook dan hanteren we de schooltijden. Mocht er onverhoopt iets wijzigen, geef de aan-, of afmelding dan voor 08:00u ’s morgens door.

RIVM richtlijnen m.b.t. ziekmelding

De school past de RIVM-adviezen en richtlijnen die gelden voor het onderwijs toe.
Gebruik de beslisboom om te zien of uw kind naar school mag. 

 • Een leerling met de volgende (luchtweg)klachten blijft thuis:
  • Neusverkoudheid. 
  • Hoesten.
  • Moeilijk ademen/benauwdheid.
  • Tijdelijk minder ruiken en proeven.
  • Een leerling met koorts boven 38 °C blijft thuis.
 • Wanneer een leerling positief getest is op corona moet hij/zij ten minste 7 dagen thuisblijven en uitzieken. De leerling mag pas weer naar school en de opvang als hij/zij na deze 7 dagen ook  24 uur geen klachten meer heeft. Zie voor meer informatie over thuisblijven: lci.rivm.nl/leefregels
 • Als iemand in het huishouden van de leerling koorts boven 38 °C en/of benauwdheidsklachten heeft, blijft de leerling ook thuis.
 • Als iedereen binnen het huishouden 24 uur geen klachten heeft, mag de leerling weer naar school en de opvang.
 • Als iemand in het huishouden van de leerling getest is voor COVID-19 en een positieve uitslag heeft, moet de leerling wachten tot die persoon 24 uur klachtenvrij is en dan 14 extra dagen thuisblijven. Zie voor meer informatie: lci.rivm.nl/informatiebriefhuisgenootthuis.

Als een leerling ziek wordt  gedurende de schooldag, wordt het direct door een ouder/ verzorger opgehaald.