Corona informatie

Welke maatregelen worden op school genomen? 

De school  is volledig open. Uit onderzoek is gebleken dat kinderen geen belangrijke rol spelen bij de verspreiding van het virus. Kinderen kunnen wel besmet raken, maar hebben weinig verschijnselen en dragen nauwelijks bij aan verspreiding. Daarom kunnen scholen veilig open. Alle leerlingen gaan dus  volledig naar school, met inachtneming van de RIVM voorschriften.

De volgende aanpassingen zijn van kracht:

• Tussen leerlingen hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden.
• Tussen alle volwassenen moet onderling 1,5 meter afstand bewaard worden.
• De school zorgt ervoor dat leerlingen vaak hun handen wassen.
• Ouders mogen alleen op afspraak het schoolgebouw in. Er worden dan vragen gesteld over gezondheid. Vaste vrijwilligers mogen wel in de school.
• U bent welkom bij school. Graag op het plein van de Dick Brunaschool op uw kind(eren) wachten (groep 2 t/m 6) of op de stoep voor de school (groep 1). Het schoolplein van de Rehobothschool is voor de leerkrachten en kinderen.
• Na school gaat iedereen direct naar huis of de BSO.
• Kinderen mogen gewoon trakteren in de in de klas. Wel vragen we u om een traktatie te geven welke in een fabrieksverpakking zit. 

RIVM richtlijnen m.b.t. ziekmelding

De school past de RIVM-adviezen en richtlijnen die gelden voor het onderwijs toe:

 • Een leerling met de volgende (luchtweg)klachten blijft thuis:
  • Neusverkoudheid. (gebruik de beslisboom)
  • Hoesten.
  • Moeilijk ademen/benauwdheid.
  • Tijdelijk minder ruiken en proeven.
  • Een leerling met koorts boven 38 °C blijft thuis.
 • Wanneer een leerling positief getest is op corona moet hij/zij ten minste 7 dagen thuisblijven en uitzieken. De leerling mag pas weer naar school en de opvang als hij/zij na deze 7 dagen ook  24 uur geen klachten meer heeft. Zie voor meer informatie over thuisblijven:lci.rivm.nl/leefregels
 • Als iemand in het huishouden van de leerling koorts boven 38 °C en/of benauwdheidsklachten heeft, blijft de leerling ook thuis.
 • Als iedereen binnen het huishouden 24 uur geen klachten heeft, mag de leerling weer naar school en de opvang.
 • Als iemand in het huishouden van de leerling getest is voor COVID-19 en een positieve uitslag heeft, moet de leerling wachten tot die persoon 24 uur klachtenvrij is en dan 14 extra dagen thuisblijven. Zie voor meer informatie:lci.rivm.nl/informatiebriefhuisgenootthuis.

Richtlijnen neusverkoudheid RIVM

Het is voor ouders en leerkrachten soms lastig om goed in te schatten wanneer uw kind nu wel en wanneer niet, naar school kan. Daarbij komt dat er vanuit het RIVM een richtlijn is geïntroduceerd m.b.t. kinderen t/m 12 jaar. Deze deel ik daarom met u:

De school past de RIVM-adviezen en richtlijnen die gelden voor het onderwijs toe. Kinderen van het basisonderwijs mogen naar school en de kinderopvang als zij alleen neusverkoudheid hebben zonder koorts. Dit geldt niet als zij een contact zijn van een patiënt met een bevestigde COVID-19 infectie of een volwassen gezinslid hebben met klachten die passen bij COVID-19.

Kinderen met andere klachten, die bij COVID-19 kunnen passen (zoals benauwdheid, hoesten en koorts) moeten thuisblijven.
Als een leerling ziek wordt gedurende de schooldag, wordt het direct door een ouder/ verzorger opgehaald.

Schooltijden

We hanteren de gewone lestijden.

Dag

Morgen:

Middag:

Groep 1

Groep 2-6

Groep 1-4

Groep 5-6

Maandag

08.30-12.00

08.30-12.00

13.15-15.30

13.15-15.30

Dinsdag

08.30-12.00

08.30-12.00

13.15-15.30

13.15-15.30

Woensdag

Vrij

08.30-12.30

Vrij

Vrij

Donderdag

08.30-12.00

08.30-12.00

13.15-15.30

13.15-15.30

Vrijdag

08.30-12.00

08.30-12.00

Vrij

13.15-15.30

Dag

Morgen:

Middag:

Groep 7 en 8

Groep 7 en 8

Maandag

08.45-12.15

13.00-15.15

Dinsdag

08.45-12.15

13.00-15.15

Woensdag

08.45-12.45

Vrij

Donderdag

08.45-12.15

13.00-15.15

Vrijdag

08.45-12.15

13.00-15.15